Konbergentzia teknologikoa: Blockchain eta Adimen Artifiziala

15/07/2020 87

Iparrorratza.

Duela urte gutxi teknologiak hizkuntzak trukatzeko aukera ematen digu. Lasai bidaiatu dezakegu, hizkuntza asko ez dakizkigun arren, poltsikoan beharrezko euskarria baitugu. Aldi berean, non gauden kontuan hartu gabe ikas ditzakegu hauek, mugikorrean dauzkagun hainbat aplikazioen bidez bertako hiztunekin ikasteari esker.

Hainbat kulturen artean tele-komunikaziorako aukera ematen diguten tresnak sortzeko prest gaude, ezagutzan eta jakiturian haziz, hizkuntza baten hiztegia, gramatika eta adierazpenak ezagutzetik harago.

Makinei komunikazioa irakasten diegun mendean gaude, eta makinak naturalki adieraztea lortu dugu, baita hitzik gabeko komunikazioan ere. Baina George Bernard Shawk adierazi zigunez, “Komunikazioaren arazorik handiena gertatu den ilusioa da”, aro batean gaude, non hitzak, azkar, etiketa diren, eta horiei kontzeptuak, ideiak, iritziak eta nahasmendua bakarrik lotzen dizkiegun.

Makinei komunikazioa irakasten diegun mendean gaude, non modu naturalean adieraztea lortzen dugun.

Iparrorratza behar dugu. Errora jo behar dugu, etimologia behar dugu konbergentzia teknologikoaren kontzeptuaren ulermenean orientatzeko eta sakontzeko, Blockchain eta Adimen Artifiziala bezalako etiketak lotuz, hain konplexuak eta aldi berean hain ezagunak diren kontzeptuak adierazten dituztenak.

Behaketa, biologia eta meteorologia.

Konbergentzia hitza, latinetik datorren hitz bat da, zehazki, honako osagai hauen batuketaren emaitza da: “Kon-” aurrizkia, “Erabat” hitzaren sinonimoa dena, “vergere” aditzaren baliokidea dena, “-nt-” elementua, “Eragilea” esan nahi duena, eta “-ia” atzizkia, “Nolakotasuna” adierazteko erabiltzen dena. Hau da, agente izatearen nolakotasunaz ari gara, erabat makurtzeko, edo leku edo egoera jakin batean elkartzeko.

Konbergentzia hitzarekin lotzen dugu kontzeptua, testuinguruaren arabera. Biologian, konbergentzia ebolutiboaz ari gara, espezieen fenomeno ebolutiboak kontzeptualizatzeko, nitxo ekologiko ezberdinetan planteatutako arazo bera “konpontzeko”. Nitxo horietan bakoitzak bizirik irauten du, eta egokitu egin behar dira.

Biologian eboluzio konbergentea egotea, ezaugarri batean, ezaugarri hori ingurune jakin batzuetan bereziki moldagarria izan daitekeen irtenbide baten froga natural txiki gisa har daiteke, edo, are gehiago, irtenbide hori naturan arazo jakin baterako soilik dela baliagarria arrazoitu dezakegu.

Bata bestearengandik oso urrun dauden uharte batzuetan ainguratuta dauden bi giza zibilizazio, bakoitza bere uhartetik irten nahi duenean irtenbide berera iristen direla dirudi: enbor lehorrekin baltsa bat sortzea. Ideia berean bat egiten dute elkarren artean komunikatu gabe, beste uharteko bizilagunak zelatatu gabe.

Horrela, Karibe itsasoan eta Sargo Txopa (Archosargus probatocephalus) izeneko Mexikoko golkoan ohikoa den arrain-espeziearen hortzen eta giza hortzen arteko antzekotasuna ikusita, ondoriozta dezakegu hortzeria mota hori irtenbide eraginkorra dela hainbat elementuz elika daitezkeen espezieentzat, eta, horretarako, hagin gogorrekin txikitzeko edo ebakidurak erauzteko aukera izan behar dutela.

Hortzeria hori ezaugarri moldagarria da eboluzioaren historiak orojale izatera “eraman”, “Bateratu”, “Erabat makurtu” dituen espezieentzat.

Behatzen jarraitzen badugu, meteorologiaren zientzian, konbergentzia- eta dibergentzia-fenomenoei buruz hausnartzen dugu. Iragarpen meteorologiko baten kalitatea eta zehaztasuna areagotzeko, beharrezkoa da horiek aztertzea eta duten dinamika, eguraldiari nola eragiten dioten eta nola ezagutu ditzakegun aztertzea.

Bi aire-korronte horizontal daudenean, konbergentzia gertatzen da, aire-pilaketa gertatzen da eremu jakin batean, lekualdaketaren ondorioz, 4 erreiko kale batek bat-batean errei bakarra izango balu bezala; beraz, eremu horretako zirkulazioa handitu egiten da, eta, alderantziz, bi errei daudenean eta bat-batean, errei gehiago sortzen hasten dira, une horretan ibilgailuak bereizten hasten dira eta kongestioa murriztu egiten da. Aire-masen mugimendua dela eta, aire-masa sakabanatu egiten da eta oso gutxi duten eremuak sortzen ditu.

Aireak atmosferan duen dinamikaz hitz egiteak presio atmosferikoaz hitz egitera garamatza. Airearen dibergentzia dagoen eremu batean, presio atmosferikoa murriztuko da, aireak hutsuneak betetzeko presio gutxien duen eremura jotzen du beti, eta aire-mugimendu horiek zikloi bat edo eguraldi txarraren sinonimo bat eragin dezakete.

Airearen konbergentzia dagoen eremuan, presio atmosferiko handiagoa izango dugu eta, beraz, antizikloi bat egongo da, hau da, eguraldi ona izango dugu.

Teknologiaren, softwarearen eta hardwarearen esparruan, biologiako eta meteorologiako konbergentzia kontzeptuetan inspiratzen gara, Blockchain informazioaren teknologiako eta Adimen Artifizialeko bi talde handiren konbergentzia teknologikoa definitzeko.

Blockchainari buruz hitz egitea, arkitektura digitalaz hitz egitea da, sare saredun sare deszentralizatu batean oinarritua, softwarearekin, modu sistematikoan, sekuentzialean eta nodo horiei guztiei informazio-kate bera enkriptatuta transmititzea ahalbidetzen duena.

Teknologiaren, softwarearen eta hardwarearen esparruan, konbergentzia kontzeptuetan oinarritzen gara.

AAz hitz egitea, datuetatik abiatuta aztertu, sailkatu eta iragarpenak egiteko ereduak dituen teknologiaz hitz egitea da, ezaugarri honekin: eredu horiek hobetu (ikasi) daitezke denborarekin, datu berriak jaso ahala, informazioa lortzeko.

Datuen kalitatea da gakoa, ereduak eraginkorrak izango dira datu-multzoak datu berri eta garrantzitsuekin eguneratzen badira. Konbergentzia teknologikoaz hitz egitea, kasu honetan, lehen hurbilketa batean, honako hau ondorioztatzea izango da: datuak funtsezkoak badira Ia eta Blockchainen eraginkortasunerako, elkarlanaren bidez datuak modu seguruan trukatzea ahalbidetzen badu, truke zintzo, garden eta konfiantzazko sarean trukatzea ahalbidetzen du Blockchainek, segurtasun handiagoz eta datu gehiagorekin parteka daitezen, Blockchainek haietatik informazioa atera baino lehen.

Konbergentzia teknologikoak hainbat interpretaziotara eraman bagaitzake, hala nola zerbitzuak edo produktu teknologikoak gailu beraren bidez lotzea, edo sustrai desberdinetatik eboluzionatu duten baina arazo berari irtenbidea eman diezaioketen hainbat oinarri teknologiko lotzeko gaitasuna definitzea, Blockchain eta AAren konbergentzia teknologikoa teknologia horiek elkartzeko aukera gisa interpretatzen dugu, ezagutza- eta komunikazio-telekomunikazio baten antizikloi perfektua sortzeko.

Datuen kalitatea da gakoa, ereduak eraginkorrak izango dira datu-multzoak datu berri eta garrantzitsuekin eguneratzen badira.

Telekomunikazio ukigarri, zintzo eta gardena, gizakien artean. Eta George Bernard Shawri erantzunez, komunikazio hori izan izanaren ilusioa deseginez.